Woonopstand

- landelijke woonbeweging -

Aftrap Housing Action Week 23! Blokkenschema acties in Nederland

De Housing Action Days 2023: Europese burgers strijden gezamelijk voor het recht op wonen!

De Housing Action Days 2023: Europese burgers strijden gezamelijk voor het recht op wonen. Van 24 maart tot 2 april 2023 gaan duizenden mensen in meer dan 40 steden in heel Europa de straat op voor het recht op wonen en de stad om de torenhoge woonlasten aan de kaak te stellen. In 2021 ondertekende de Nederlandse regering de Verklaring van Lissabon, waarin 27 Europese lidstaten hebben afgesproken om dakloosheid voor 2030 te beëindigen. Toch blijft dak- en thuisloosheid toenemen, en leven er ook steeds meer mensen tijdelijk, onzeker en te duur. De overheid van Nederland en de andere Europese lidstaten doen te weinig om deze groeiende humanitaire crisis op te lossen.

Aftrap Housing Action Week 23! Blokkenschema acties in Nederland Meer lezen »

Bosschenaren op 1 april in actie tegen de huurverhoging tijdens European Housing Action Week

Actiegroep ‘Wij weigeren de huurverhoging’ begint in Den Bosch een actie tegen de huurverhoging tijdens de European Housing Action Week. In navolging op vorige jaren roepen wij mensen op om de huurverhoging, die ieder jaar op 1 juli wordt ingevoerd, te weigeren. We begeleiden huurders die zich tegen de huurverhoging willen verzetten door middel van een stappenplan en ondersteuning. Op 1 april houden starten we een flyeractie en gaan we langs de deuren om Bosschenaren hiervoor op te roepen en hen te informeren. We verzamelen om 14:00 voor Cafe de Sjang, Graafseweg 141 in Den Bosch en trekken dan de wijk in. Wij roepen iedereen  op zich hierbij aan te sluiten en mee te doen.

Bosschenaren op 1 april in actie tegen de huurverhoging tijdens European Housing Action Week Meer lezen »

BPW Den Haag – Flyer actie tegen woononzekerheid, leegstand & anti-kraak

BPW Den Haag gaat tijdens de Internationale Housing Action Week de straat op in Zuid-West om te flyeren tegen anti-kraak, tijdelijke huurcontracten en woononzekerheid. Sluit je aan en strijd mee voor woonzekerheid! We beginnen op 29 maart om 19:30 aan Ruimzicht en verspreiden ons dan over de wijken Dreven en Gaarden & Bouwlust en Vredelust waar een aantal clusters van slooppanden bewoont worden door anti-kraak en tijdelijke bewoners. 

BPW Den Haag – Flyer actie tegen woononzekerheid, leegstand & anti-kraak Meer lezen »

Woonopstand solidair met XR in de strijd tegen repressie en politiegeweld!

Coalitie Woonopstand is solidair met Extinction Rebellion in de strijd voor een rechtvaardige toekomst en keurt het harde ingrijpen van de politie en de inzet van waterkanonnen bij de demonstratie van afgelopen zaterdag 11 maart af. 

De woonbeweging staat achter de vreedzame acties van Extinction Rebellion (XR) en hun strijd voor een rechtvaardige toekomst voor alle levende wezens op deze planeet. De klimaatcrisis is onlosmakelijk verbonden met de woon-, energie-, gezondheids- en armoedecrisis, en zijn allen het gevolg van het kolonialisme en het huidige, racistische kapitalistische systeem. 

Woonopstand solidair met XR in de strijd tegen repressie en politiegeweld! Meer lezen »

Huurdersactie Rochdale! – 30 maart 14:00

Vorig jaar is er flink actie gevoerd tegen de veel te hoge huren in Nederland. De huren zijn gruwelijk gestegen in de laatste tien jaar, gemiddeld met 35 procent. Meer dan 800.000 huurders hebben in Nederland dermate hoge woonkosten, dat ze overig noodzakelijk levensonderhoud niet meer kunnen betalen. Als protest hiertegen hebben duizenden mensen het afgelopen jaar de huurverhoging geweigerd.

Huurdersactie Rochdale! – 30 maart 14:00 Meer lezen »

Woonprotest Arnhem – 26 maart 14:00

Na ons eerste protest in oktober 2021 is er weinig veranderd in Arnhem. Het college dat ondertussen Arnhem bestuurt heeft geen concrete plannen laten zien om verandering te brengen in de precaire woonsituatie. De stad kent nog steeds veel problemen op het gebied van wonen. De ongemakkelijke waarheid is dat het probleem veel dieper ligt dan we willen toegeven: het kapitalisme. Op 26 maart om 14:00 demonstreren wij op de Grote Markt in Arnhem weer voor een beter, humaner en socialer woonbeleid. Kom allen en laten we samen het geluid geven voor een socialer en radicaler woonbeleid.

Woonprotest Arnhem – 26 maart 14:00 Meer lezen »

Studentenhuisvestingprotest Nijmegen! – 9 maart 16:00

Met een landelijk tekort van 26.500 studentenwoningen en de prognose dat dit getal dat de komende 8 jaar zal verdubbelen is er sprake van een extreme wooncrisis voor studenten in Nederland. Met name in Nijmegen is woningnood gigantisch: Het aantal studenten op de wachtlijst bij SSH& is bijvoorbeeld in een jaar verdubbeld tot 6.000, dat terwijl de studentenwoningcorporatie in hun huidige plannen het aanbod tot 2030 slechts met zo’n duizend kamers zal verhogen.

Studentenhuisvestingprotest Nijmegen! – 9 maart 16:00 Meer lezen »

nl_NL