Woonopstand!

Woonopstand

- landelijke woonbeweging -

Bosschenaren op 1 april in actie tegen huurverhogingen tijdens European Housing Action Week

Actiegroep ‘Wij weigeren de huurverhoging’ begint in Den Bosch een actie tegen de huurverhoging tijdens de European Housing Action Week. https://woonopstand.nl/oproep-we-maken-ons-klaar-voor-de-housing-action-days-2023/ In navolging op vorige jaren roepen wij mensen op om de huurverhoging, die ieder jaar op 1 juli wordt ingevoerd, te weigeren. We begeleiden huurders die zich tegen de huurverhoging willen verzetten door middel van een stappenplan en ondersteuning. Op 1 april houden starten we een flyeractie en gaan we langs de deuren om Bosschenaren hiervoor op te roepen en hen te informeren. We verzamelen om 14:00 voor Cafe de Sjang, Graafseweg 141 in Den Bosch en trekken dan de wijk in. Wij roepen iedereen op zich hierbij aan te sluiten en mee te doen.

BPW Den Haag – Flyer actie tegen woononzekerheid, leegstand & anti-kraak

BPW Den Haag gaat tijdens de Internationale Housing Action Week de straat op in Zuid-West om te flyeren tegen anti-kraak, tijdelijke huurcontracten en woononzekerheid. Sluit je aan en strijd mee voor woonzekerheid! We beginnen op 29 maart om 19:30 aan Ruimzicht en verspreiden ons dan over de wijken Dreven en Gaarden & Bouwlust en Vredelust waar een aantal clusters van slooppanden bewoont worden door anti-kraak en tijdelijke bewoners.

Woonopstand solidair met XR in de strijd tegen repressie en politiegeweld!

Coalitie Woonopstand is solidair met Extinction Rebellion in de strijd voor een rechtvaardige toekomst en keurt het harde ingrijpen van de politie en de inzet van waterkanonnen bij de demonstratie van afgelopen zaterdag 11 maart af. 

De woonbeweging staat achter de vreedzame acties van Extinction Rebellion (XR) en hun strijd voor een rechtvaardige toekomst voor alle levende wezens op deze planeet. De klimaatcrisis is onlosmakelijk verbonden met de woon-, energie-, gezondheids- en armoedecrisis, en zijn allen het gevolg van het kolonialisme en het huidige, racistische kapitalistische systeem. 

Huurdersactie Rochdale! – 30 maart 14:00

Vorig jaar is er flink actie gevoerd tegen de veel te hoge huren in Nederland. De huren zijn gruwelijk gestegen in de laatste tien jaar, gemiddeld met 35 procent. Meer dan 800.000 huurders hebben in Nederland dermate hoge woonkosten, dat ze overig noodzakelijk levensonderhoud niet meer kunnen betalen. Als protest hiertegen hebben duizenden mensen het afgelopen jaar de huurverhoging geweigerd. Woningcorporaties reageren uiteenlopend op de actie van hun huurders, maar zijn er over het algemeen niet blij mee. Met grote regelmaat worden huurders door hun verhuurder geïntimideerd met dreigbrieven, e-mails, sms-berichten, telefoontjes, huisbezoeken, incassobureaus en soms wordt zelfs de deurwaarder ingeschakeld. Dat terwijl het gewoon je goed recht is om de huurverhoging te weigeren door deze niet te betalen! Ook van je wettelijk recht gebruikmaken en in 2023 de huurverhoging weigeren? Volg het Stappenplan van Wij Weigeren de Huurverhoging!

Woonfeest Amsterdam Huizen voor mensen niet voor winst

Woonfeest Amsterdam – 26 maart 14:00

Op 26 maart is het internationale huisvestingsdag. Op deze dag organiseren wij een WOONFEEST op Plein 40-45 in Amsterdam.

Met muziek, sprekers en acties. Noteer in je agenda!

HUIZEN VOOR MENSEN, NIET VOOR WINST

EEN THUIS VOOR IEDEREEN

Woonprotest Arnhem – 26 maart 14:00

Na ons eerste protest in oktober 2021 is er weinig veranderd in Arnhem. Het college dat ondertussen Arnhem bestuurt heeft geen concrete plannen laten zien om verandering te brengen in de precaire woonsituatie. De stad kent nog steeds veel problemen op het gebied van wonen. De ongemakkelijke waarheid is dat het probleem veel dieper ligt dan we willen toegeven: het kapitalisme. Op 26 maart om 14:00 demonstreren wij op de Grote Markt in Arnhem weer voor een beter, humaner en socialer woonbeleid. Kom allen en laten we samen het geluid geven voor een socialer en radicaler woonbeleid.

Studentenhuisvestingprotest Nijmegen! – 9 maart 16:00

Met een landelijk tekort van 26.500 studentenwoningen en de prognose dat dit getal dat de komende 8 jaar zal verdubbelen is er sprake van een extreme wooncrisis voor studenten in Nederland. Met name in Nijmegen is woningnood gigantisch: Het aantal studenten op de wachtlijst bij SSH& is bijvoorbeeld in een jaar verdubbeld tot 6.000, dat terwijl de studentenwoningcorporatie in hun huidige plannen het aanbod tot 2030 slechts met zo’n duizend kamers zal verhogen. Naast het gigantische tekort worden de huurprijzen van bestaande kamers steeds onbetaalbaarder voor de gemiddelde student. Een groot deel van het probleem ligt in het feit dat ongeveer de helft van studerend Nijmegen huurt in een ongereguleerde particuliere sector waar huisjesmelkers hun eigen gang kunnen gaan. Internationale studenten, die door discriminatie praktisch uitgesloten zijn van deze particuliere sector, worden bovendien aangetrokken door de Radboud en HAN om vervolgens via de ‘short-stay’-contracten van SSH& structureel dakloos te worden gemaakt. Wij eisen de afschaffing van deze tijdelijke contracten, de uitbreiding van sociale huur, de voorziening van noodopvang en een aanpak van huisjesmelkers!

TE KOOP: PORTAAL

De verkoop van sociale huur moet stoppen! In deze grote woningnood kan het niet dat een van de weinige vormen van betaalbaar wonen op de markt wordt gezet.

Daarom gaan wij langs bij de woningcorporaties om te eisen dat zij en de gemeente samenwerken om alle sociale huur te behouden!

Als eerste in de uitverkoop is Portaal.

25 februari 15:00 op de Beneluxlaan 9 in Utrecht.

Tot dan!

– Dit bericht is overgenomen van Woonprotest Utrecht https://woonprotestutrecht.nl/nieuws/TE_KOOP_PORTAAL.html

Aankondiging Tweede Woonprotest en mars in Amsterdam – 26 februari

Op zondag 26 februari 2023 om 13:00 organiseert het Woonprotest een nieuw protest op de Dam in Amsterdam. De organisatie concludeert dat er sinds de eerste golf van demonstraties door het hele land niets wezenlijk is verbeterd aan de woonsituatie van miljoenen Nederlanders. Ze roept op tot meer en hardere actie tegen het voortdurende wanbeleid. Na de demonstratie volgt een ‘mars tegen leegstand’ door de Kalverstraat richting het Amsterdamse stadhuis.

nl_NL