Woonopstand

- landelijke woonbeweging -

29 juni, Utrecht: flyeractie tegen landelijk sloop- en renovatiestatuut

Op 29 juni neemt de verenigingsraad van de Woonbond in Utrecht een besluit over het ondertekenen van het landelijk sloop- en renovatiestatuut. De landelijke woonbeweging Woonopstand wijst dit statuut af en gaat daarom op 29 juni met een flyeractie de leden van de verenigingsraad oproepen om het statuut niet te ondertekenen, onder het motto “Huurders willen geen afvinkparticipatie”. Woonopstand eist dat de Woonbond gaat heronderhandelen over het sloop- en renovatiestatuut. Eerder stuurde Woonopstand al deze brief aan de verenigingsraad van de Woonbond.

Uit de oproeptekst: “Woonopstand spreekt zijn diepe teleurstelling uit over het nieuwe landelijk sloop- en renovatiestatuut dat is voortgekomen uit de besprekingen tussen Aedes, de Woonbond en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Dit statuut, dat bedoeld is om de belangen van huurders te beschermen bij ingrijpende renovaties en sloopprojecten, schiet ernstig tekort in het waarborgen van echte zeggenschap voor huurders en schaadt hun recht op adequate huisvesting.

Zaterdag 29 juni
Vanaf 9:30 uur
Ingang van La Vie Meeting Center (boven Bijenkorf)
Sint Jacobsstraat 61, Utrecht

Afvinkparticipatie zonder echte inspraak

Het statuut is een voorbeeld van ‘afvinkparticipatie’, waarbij de participatie van huurders slechts formeel en oppervlakkig wordt ingevuld. Huurders zijn participatiemoe en willen alleen nog maar aan tafel als ze daadwerkelijk mogen meebeslissen. Dit statuut biedt hen die mogelijkheid niet. De werkelijke besluitvorming blijft in handen van de woningcorporaties, die in dit document worden gesteund door een paternalistische en hiërarchische houding ten opzichte van huurders. Dit is onacceptabel.

Schending van rechten en ondermijning van mobilisatie

Renovatie en sloop zijn ingrijpende maatregelen die diep ingrijpen in de levenssfeer van huurders. Het nieuwe statuut erkent deze ingrijpende maatregelen niet voldoende en ondermijnt de mogelijkheid voor huurders om zich te mobiliseren tegen onwelkome sloopplannen. Dit statuut biedt woningcorporaties de middelen om huurders te dwingen mee te gaan in plannen die hen niet ten goede komen. Dat mogen wij niet toestaan.

Kritiekpunten en eisen

Het statuut bevat tal van tekortkomingen, waaronder:

  • Het creëert alleen draagvlak voor plannen van corporaties, zonder ruimte voor alternatieve bewonersplannen.
  • Het biedt geen terugkeergarantie voor bewoners na sloop- of renovatieprojecten.
  • Het statuut geeft corporaties de macht om te bepalen wie hun overlegpartner is, waardoor kritische huurdersgroepen buitenspel worden gezet.
  • De bewoners krijgen geen mogelijkheid om eigen alternatieve plannen te ontwikkelen en te laten toetsen.
  • De oriëntatiefase sluit af met een besluit van de corporatie zonder draagvlakmeting onder de bewoners, wat in strijd is met de Overlegwet.

Oproep aan de Woonbond

Woonopstand roept de Woonbond op om dit statuut niet te ondertekenen en om in plaats daarvan te vechten voor echte zeggenschap van huurders. Democratisering van woningcorporaties moet hoger op de agenda komen te staan. Alleen door huurders een serieuze stem te geven in de besluitvorming kunnen de noodzakelijke veranderingen worden gerealiseerd.

De Woonbond mag niet opnieuw dezelfde fout maken als bij de Nationale Prestatieafspraken, die hebben geleid tot een zeer hoge huurverhoging en de verkoop van sociale huurwoningen. Het is tijd om de belangen van huurders voorop te stellen en te strijden voor een rechtvaardig en democratisch woonbeleid.

Samen strijden voor rechtvaardigheid

Woonopstand zal zich blijven inzetten om dit ondemocratische statuut van tafel te krijgen. We roepen de leden van de Woonbond op om zich bij ons aan te sluiten en samen te strijden voor echte inspraak en zeggenschap van huurders. Alleen samen kunnen we de veranderingen bewerkstelligen die hard nodig zijn.”

Bron: https://www.doorbraak.eu/29-juniutrecht-flyeractie-tegen-landelijk-sloop-en-renovatiestatuut/

Deel dit bericht:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
nl_NL