Woonopstand!

Woonopstand

- landelijke woonbeweging -

Nieuws

Statement Amendementen VVD en CDA zijn een gerichte aanval op het fundamentele woonrecht Op dinsdag 18 april zal de Tweede Kamer stemmen over het wetsvoorstel Vaste huurcontracten. Ook zullen drie amendementen van de SP en drie amendementen van VVD en CDA voorliggen. Waar de amendementen van de SP de bescherming van woonzekerheid juist uitbreiden, proberen VVD en CDA het alleen maar verder uit te hollen. De Actiecoalitie Woonopstand spreekt haar afschuw uit over deze poging. Wij eisen woonzekerheid voor iedereen en accepteren dan ook geen enkele verslechtering. De voorstellen van CDA en VVD gaan over het tweede huis van particuliere verhuurders. Zij willen dat het mogelijk wordt om huurders uit een huis te gooien als de verhuurder het huis wil verkopen, of als ze familie een huis willen geven. De Woonopstand vindt deze voorstellen ronduit verwerpelijk. Hiermee breken CDA en VVD hun eigen coalitieakoord open (dat stelde dat het vaste huurcontract de norm zou blijven), om middels meer flexibilisering het conflict met de woonbeweging, huurders en eigen coalitiepartners op te zoeken. Het is een poging om meer dan 500.000 huurders hun thuis te kunnen ontnemen en dakloos te maken, puur zodat de verhuurder zijn tweede huis voor iets meer geld kan verkopen. Woonopstand ziet dit als een gerichte aanval op onze woonzekerheid, en als een nieuwe poging om meer macht aan verhuurders te geven. Dit soort precariteit is precies waarom coalitiepartner Bond Precaire Woonvormen is opgericht en waar zij samen met huurders al jarenlang tegen strijden. Deze amendementen zijn bedoeld om het fundamentele woonrecht verder te torpederen. De rechtse partijen in het parlement laten door deze totale minachting en provocatie de woonbeweging geen andere keus dan de woonstrijd verder te escaleren. Wij roepen daarom op: steun de Wet vaste huurcontracten én de amendementen die woonzekerheid vergroten! Alle amendementen die leiden tot minder woonzekerheid moeten per direct van tafel! Woonopstand roept daarom iedereen op om 18 april om 14.00 uur bij de Tweede Kamer, Prinses Irenepad 1 (vlakbij Den Haag CS) te verzamelen, en hen zo te laten weten dat alle vormen van tijdelijke huurcontracten afgeschaft dienen te worden en we geen verdere uitholling van onze woonrechten accepteren. Neem je ID-bewijs mee als je de publieke tribune wil bezoeken. De stemming is om 15:00. Neem voor meer informatie contact op via [email protected]

Wij vinden dat de gemeente Zaanstad diens uiterste best moet doen om wonen weer als een recht voor iedereen te waarborgen. Te vaak zien wij dat wonen wordt gebruikt als een verdienmodel voor huisjesmelkers, beleggers, aannemers en anderen die meer prioriteit geven aan hun eigen winsten dan het recht op wonen.

De Housing Action Days 2023: Europese burgers strijden gezamelijk voor het recht op wonen Van 24 maart tot 2 april 2023 gaan duizenden mensen in meer dan 40 steden in heel Europa de straat op voor het recht op wonen en de stad om de torenhoge woonlasten aan de kaak te stellen.

Actiegroep ‘Wij weigeren de huurverhoging’ begint in Den Bosch een actie tegen de huurverhoging tijdens de European Housing Action Week. https://woonopstand.nl/oproep-we-maken-ons-klaar-voor-de-housing-action-days-2023/ In navolging op vorige jaren roepen wij mensen op om de huurverhoging, die ieder jaar op 1 juli wordt ingevoerd, te weigeren. We begeleiden huurders die zich tegen de huurverhoging willen verzetten door middel van een stappenplan en ondersteuning. Op 1 april houden starten we een flyeractie en gaan we langs de deuren om Bosschenaren hiervoor op te roepen en hen te informeren. We verzamelen om 14:00 voor Cafe de Sjang, Graafseweg 141 in Den Bosch en trekken dan de wijk in. Wij roepen iedereen op zich hierbij aan te sluiten en mee te doen.

BPW Den Haag gaat tijdens de Internationale Housing Action Week de straat op in Zuid-West om te flyeren tegen anti-kraak, tijdelijke huurcontracten en woononzekerheid. Sluit je aan en strijd mee voor woonzekerheid! We beginnen op 29 maart om 19:30 aan Ruimzicht en verspreiden ons dan over de wijken Dreven en Gaarden & Bouwlust en Vredelust waar een aantal clusters van slooppanden bewoont worden door anti-kraak en tijdelijke bewoners.

Coalitie Woonopstand is solidair met Extinction Rebellion in de strijd voor een rechtvaardige toekomst en keurt het harde ingrijpen van de politie en de inzet van waterkanonnen bij de demonstratie van afgelopen zaterdag 11 maart af.  De woonbeweging staat achter de vreedzame acties van Extinction Rebellion (XR) en hun strijd voor een rechtvaardige toekomst voor alle levende wezens op deze planeet. De klimaatcrisis is onlosmakelijk verbonden met de woon-, energie-, gezondheids- en armoedecrisis, en zijn allen het gevolg van het kolonialisme en het huidige, racistische kapitalistische systeem. 

Vorig jaar is er flink actie gevoerd tegen de veel te hoge huren in Nederland. De huren zijn gruwelijk gestegen in de laatste tien jaar, gemiddeld met 35 procent. Meer dan 800.000 huurders hebben in Nederland dermate hoge woonkosten, dat ze overig noodzakelijk levensonderhoud niet meer kunnen betalen. Als protest hiertegen hebben duizenden mensen het afgelopen jaar de huurverhoging geweigerd. Woningcorporaties reageren uiteenlopend op de actie van hun huurders, maar zijn er over het algemeen niet blij mee. Met grote regelmaat worden huurders door hun verhuurder geïntimideerd met dreigbrieven, e-mails, sms-berichten, telefoontjes, huisbezoeken, incassobureaus en soms wordt zelfs de deurwaarder ingeschakeld. Dat terwijl het gewoon je goed recht is om de huurverhoging te weigeren door deze niet te betalen! Ook van je wettelijk recht gebruikmaken en in 2023 de huurverhoging weigeren? Volg het Stappenplan van Wij Weigeren de Huurverhoging!

In het kader van de Housing Action Days #had2023 van de Europese Actie Coalitie vraagt Woonoproer Haarlem aandacht voor het falende woonbeleid. In Nederland doen politici alsof ze de wooncrisis oplossen, maar in de praktijk loopt “sociaal” beleid te vaak spaak.

Op 26 maart is het internationale huisvestingsdag. Op deze dag organiseren wij een WOONFEEST op Plein 40-45 in Amsterdam. Met muziek, sprekers en acties. Noteer in je agenda! HUIZEN VOOR MENSEN, NIET VOOR WINST EEN THUIS VOOR IEDEREEN

nl_NL