Woonopstand

- landelijke woonbeweging -

Lancering Visiedocument: Onze visie op een radicaal rechtvaardig woonbeleid

De landelijke actiecoalitie Woonopstand presenteert haar visiedocument, een blauwdruk voor een radicaal rechtvaardige aanpak van de gecreëerde wooncrisis in Nederland. Het recht op behoorlijke huisvesting wordt door de overheid nog steeds op grote schaal geschonden, zo bevestigde ook de VN-rapporteur na zijn bezoek aan Nederland.

‘Balakrishnan Rajagopal pleit ervoor dat het recht op adequate huisvesting stevig wordt verankerd in de Nederlandse wetgeving, ook in de Grondwet. “Het volstaat niet om te zeggen dat het ‘een bezorgdheid van de overheid zal zijn om in voldoende huisvesting te voorzien’,” vindt Rajagopal. De inspanningsverplichting moet veranderen in een juridisch afdwingbaar recht.’

Decennia van woonbeleid gericht op het bedienen van de markt hebben de Nederlandse volkshuisvesting uitgehold. Woningcorporaties gedragen zich als ondernemingen en wonen wordt te veel steeds aan de markt overgelaten. Institutionele beleggers, grootgrondbezitters en huisjesmelkers is vrij spel gegeven  en duwen veel mensen in te dure en onzekere woonomstandigheden terwijl ze er zelf vandoor gaan met de winsten.

We hebben nu een punt bereikt waar bijna 100.000 mensen dak- of thuisloos zijn en ruim 800.000 huurders maandelijks te veel huur betalen. Meer dan een kwart van alle huurders heeft onvoldoende geld over om eten te kopen na het betalen van de huur. Ruim 550.000 huishoudens met een laag inkomen wonen in slecht geïsoleerde huizen en hebben hoge energiekosten, waardoor ze hard worden geraakt in hun bestaan. De huidige inflatie en energiecrisis verergeren deze betaalbaarheidsproblemen alleen maar. 

De tienduizenden mensen die de afgelopen jaren door het hele land hebben gedemonstreerd voor het recht op wonen hebben ervoor gezorgd dat de wooncrisis weer bovenaan de politieke agenda staat. Maar helaas betekent dat niet dat het afgelopen kabinet ook daadwerkelijk adequaat aan de slag is gegaan om de structurele woonproblemen op te lossen. In de anderhalf jaar dat Hugo de Jonge Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening is geweest, heeft hij continu lippendienst bewezen aan het recht op wonen, maar echte verandering heeft hij niet doorgevoerd. Fundamentele investeringen in de volkshuisvesting zijn uitgebleven en het recht op een behoorlijk thuis wordt nog dagelijks met voeten getreden.

De visie van Woonopstand is geschreven als leidraad voor woonactivisten in Nederland, als een concreet plan waarvan we vandaag al kunnen eisen dat beleidsmakers ermee aan de slag gaan. Want het is tijd om te stoppen met pleisters plakken, en écht werk te maken van radicaal rechtvaardig woonbeleid. We zetten uiteen wat wij verstaan onder het recht op behoorlijke huisvesting, en hoe wij deze rechten, aanspraken en vrijheden vertalen naar concrete doelstellingen. 

Concreet eisen wij het volgende:

  1. Veranker het recht op behoorlijke huisvesting steviger in wet- en regelgeving
  2. Ontwikkel huisvestingsstrategieën gebaseerd op het recht op behoorlijke huisvesting
  3. Voer een institutionele vernieuwing van de corporatiesector door. Democratiseer de volkshuisvesting en biedt meer zeggenschap aan huurders en woningzoekenden.
  4. Voer een actief grondbeleid dat aanstuurt op de differentiatie van nieuwbouw en

ruimte biedt aan voldoende sociale huur en wooncoöperaties.

Met dit visiedocument zetten we uiteen hoe we in de toekomst verder willen werken als landelijke actiecoalitie. 

📣 Sluit je aan bij onze beweging! Samen strijden we voor het recht op fatsoenlijke huisvesting voor iedereen!

Visiedocument

Deel dit bericht:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
nl_NL