Woonopstand

- landelijke woonbeweging -

Wij eisen zeggenschap: democratiseer woningcorporaties

Woonopstand vindt het landelijke sloop en renovatie statuut a-sociaal en begrijpt niet dat de Woonbond dit aan haar leden durft voor te leggen. Het ondermijnt echte zeggenschap waar veel corporatiehuurders al jaren voor strijden. Als Woonopstand eisen wij dat dit statuut direct van tafel gaat en dat de democratisering van woningcorporaties op de agenda moet komen. Wij zullen niet rusten totdat huurders echte zeggenschap krijgen.

Lees hieronder onze brief aan de verenigingsraad van de Woonbond.

Beste leden van de Woonbond,


We zullen maar direct met de deur in huis vallen. Het landelijk sloop- en renovatiestatuut moet direct van tafel en we zetten in deze brief op een rij waarom.

Het is geschreven vanuit de positie van woningcorporaties binnen een kader waar je huurders niet in moet plaatsen. Het is geschreven door mensen die ver van de realiteit af staan en door mensen die weinig verstand van zaken hebben.

We zullen ons beperken tot de belangrijkste kritiekpunten, want het zijn er te veel om op te noemen.

 • Er is geen sprake van echte zeggenschap maar van afvinkparticipatie. Huurders zijn participatiemoe en willen alleen nog maar aan tafel als ze mee mogen beslissen, anders niet. Dit had de Woonbond moeten weten.
 • Het schendt het recht op adequate huisvesting
 • Het is geschreven vanuit een paternalistische en hiërarchische houding van woningcorporaties jegens huurders
 • Renovatie en met name sloop zijn de meest ingrijpende maatregelen in de levenssfeer van mensen. Deze ingrijpende gebeurtenissen worden wel omschreven als ingrijpend, maar de rechten die gehoor geven aan de erkenning van deze ingrijpende maatregelen ontbreken. Als er één ingreep is waarop je huurders kunt mobiliseren is het wel sloop. Dit landelijk statuut ondermijnt deze mobilisatie en geeft woningcorporaties een stok om huurders mee te slaan. Dat moeten wij niet toestaan.
 • De lijst met punten die erin horen te staan of eruit moeten is te lang om op te noemen, maar hieronder toch een aantal die van belang zijn:
 1. Het statuut wil “belangen van bewoners meewegen” maar het gaat niet alleen om hun belangen maar ook om hun visie, argumenten, sociale netwerken, cohesie, kennis, recht op adequate huisvesting etc.
 2. Dit statuut wil “draagvlak creëren onder betrokken bewoners” als een corporatie wil ingrijpen. Uitgangspunt moet juist zijn dat ook bewoners initiatief kunnen nemen en een plan kunnen voorleggen en dat ook een bewonersplan serieuze aandacht en onderzoek zou moeten kunnen krijgen.
 3. Als dit statuut het uitgangspunt heeft dat er vooral draagvlak moet komen voor de plannen van de corporatie, dan zou de Woonbond dit niet moeten ondertekenen.
 4. Dit statuut zegt dat lokale statuten ook van kracht kunnen blijven. De rechterlijke macht zal uiteindelijk vooral naar dit nationale statuut kijken. Het ministerie was namelijk betrokken bij de opstelling. Rechtszaken om bewoners eruit te krijgen zullen altijd blijven komen daar maakt dit statuut echt geen einde aan. In tegendeel.
 5. Dit statuut geldt niet voor werkzaamheden met uitvoering binnen een week. In zo’n geval hoeven bewoners dus NIET mee te praten. Bestaan werkzaamheden die binnen een week afgerond worden? Nee het loopt bijna altijd uit, dus onzinnig dat dit erin staat.
 6. In dit statuut stelt de corporatie vast wie haar overlegpartner is / wie de huurdersvertegenwoordiging is. Dat is zeer gevaarlijk, want 9 van de 10 keer kiest de corporatie voor de bewonersgroep die het met haar eens is of gewoon niet kritisch is. Dat gebeurt nu ook al, straks met goedkeuring van de Woonbond!
 7. In dit statuut doen ze een “woonwensenonderzoek onder bewoners” maar dat is niet goed als niet heel duidelijk is voor iedereen wat de consequenties zijn van sloop-nieuwbouw of renovatie in bewoonde of niet bewoonde staat, wel of geen recht op terugkeer etc.. Doe geen woonwensenonderzoek VOORDAT duidelijk is of mensen recht op terugkeer hebben!
 8. Bij sloop, bij renovatie, altijd moeten bewoners die dat willen terug kunnen keren in hun eigen straat/buurt (die door henzelf gedefinieerd wordt)! Dit statuut garandeert geen terugkeergarantie voor bewoners. Dat zou er juist wel in moeten staan!
 9. De bewoners krijgen in dit statuut geen kans om een eigen alternatief plan op te stellen en te laten toetsen.
 10. De “oriëntatiefase” sluit af met een beslissing van de corporatie of het sloop-nieuwbouw of renovatie wordt. Dit statuut eist hier geen draagvlakmeting voor, dus bewoners hebben er dan niks meer over te zeggen. Ze mogen ook geen advies geven op het besluit wat linea recta ingaat tegen de Overlegwet! Het besluit van de corporatie of het sloop of renovatie wordt, moet getoetst worden aan de bewoners via een draagvlakmeting, Dat zou in dit statuut moeten staan.

Als klap op de vuurpijl mogen jullie, de leden van de Woonbond die beter weten hoe het in de praktijk eraan toegaat, pas “tekenen bij het kruisje” nadat dit statuut al is vastgesteld. Inhoudelijk kunnen jullie geen wijzigingen meer aanbrengen. Omdat het statuut zo slecht is vragen wij jullie het heel goed te bekijken en er tegen te stemmen.

Ook niet-leden van de Woonbond krijgen met dit statuut te maken en zij hebben er al helemaal niks over te zeggen. Kortom, dit statuut is op allerlei manieren heel ondemocratisch.

We gaan ervan uit dat de Woonbond tot inkeer komt en vanaf heden zal strijden voor echte zeggenschap. Wij willen dat democratisering van woningcorporaties hoger op de agenda van de Woonbond komt te staan. Daar ligt de sleutel tot veranderingen die inmiddels zeer hard nodig zijn.

Wij gaan er ook vanuit dat de Woonbond niet opnieuw dezelfde fout zal maken zoals bij het vaststellen van de Nationale Prestatieafspraken met betrekking tot onder andere de huurverhoging en de verkoop van sociale huurwoningen. Deze pijn wordt nu iedere dag door huurders gevoeld. Heel veel huurdersorganisatie moeten dit nu bevechten en ook woonactiegroepen strijden om dit ongedaan te maken. Het moge hopelijk duidelijk zijn dat we er alles aan zullen doen om dit statuut van tafel te krijgen. Linksom of rechtsom.

Hopelijk staan jullie, de leden van de Woonbond aan onze zijde.

Met vriendelijke groet,

Woonopstand

Deel dit bericht:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
nl_NL