Woonopstand

- landelijke woonbeweging -

Woonopstand

Buurt- en actiecentrum geopend Den Bosch

Voor dit weekend hebben wij, een groep woningzoekende jongeren, een leegstaand appartement van Heimstaden bewoond aan de Esdoornstraat in Den Bosch. Wij zijn hiertoe overgaan om dat de wachtlijsten en wooncrisis enorm zijn en wij nu woonruimte nodig hebben. Wij kunnen niet langer toezien dat internationale sprinkhaanverhuurders onze volkshuisvesting privatiseren, sociale huur in de uitverkoop gooien of deze met onzekere en te dure huurcontracten verhuren.

Buurt- en actiecentrum geopend Den Bosch Meer lezen »

Haagse kraakbeweging kraakt pand Spui tegen leegstand en voor een vrijplaats in de Hofstad

Op zondag 7 april heeft de Haagse kraakbeweging de kraak van een jarenlang leegstaande dönerzaak met bovenwoningen aan het Spui kenbaar gemaakt. Het pand dat ex-CDA-bestuurslid Atom Zhou eind vorig jaar heeft aangekocht staat al jarenlang weg te rotten. Dit terwijl tienduizenden panden leeg staan, honderdduizenden op zoek zijn naar een woning, de daklozenopvang uitpuilt en er mensen sterven als direct gevolg van het leven op straat. Ons woonrecht blijft het onderspit delven ten opzichte van het eigendomsrecht van een kleine groep investeerders, huisjesmelkers en speculanten die profiteren van schaarste, woononzekerheid en leegstand. Met deze actie roepen we het stadsbestuur op om over te gaan tot verregaande crisismaatregelen om woonrechten te garanderen, d.m.v. onteigening, invoering van een leegstandsverordening en opheffing van het kraakverbod.

Haagse kraakbeweging kraakt pand Spui tegen leegstand en voor een vrijplaats in de Hofstad Meer lezen »

Woonopstand doet mee met de*beweging

De woonbeweging, klimaatbeweging, antiracismebeweging en andere bewegingen en actiegroepen slaan de handen ineen: in juli is de*beweging gelanceerd, een nieuwe progressieve coalitie van meer dan zeventig maatschappelijke bewegingen en actiegroepen. In aanloop naar de verkiezingen en daarna wil de coalitie de politieke agenda beïnvloeden voor democratisch, sociaal en antiracistisch Nederland.

Woonopstand doet mee met de*beweging Meer lezen »

Gesprek tussen Woonopstand en Rotterdamse driehoek in voorbereiding

Momenteel bereiden de organisatoren van de demonstratie van 17 oktober 2021 een gesprek voor met de Rotterdamse driehoek (de burgemeester, de korpschef van de politie en de officier van justitie) om het verwerpelijke, excessieve en gewelddadige politieoptreden voorafgaand en tijdens de demonstratie te bespreken. Wij zijn verheugd dat ombudsman Reinier van Zutphen heeft ingestemd om als onafhankelijk gespreksleider op te treden. 

Gesprek tussen Woonopstand en Rotterdamse driehoek in voorbereiding Meer lezen »

Brandbrief: ‘Nationale Prestatieafspraken corporatiesector lossen wooncrisis niet op.’

De Nationale Prestatieafspraken over de sociale huursector die momenteel worden opgesteld zijn gestoeld op een verdere marginalisering van de sociale huursector. De afspraken zijn niet alleen onvoldoende om de volkshuisvesting te versterken, maar leiden zelfs tot verdere flexibilisering van huur en verslechtering van de positie van huurders. Op 30 juni worden deze afspraken tussen Rijk, Aedes, VNG, IPO en de Woonbond definitief gemaakt. Dit mag niet gebeuren!

Brandbrief: ‘Nationale Prestatieafspraken corporatiesector lossen wooncrisis niet op.’ Meer lezen »

Evaluatie driehoek over excessief en gewelddadig politieoptreden ontoereikend

Op 2 maart jl. heeft burgemeester Aboutaleb de Rotterdamse gemeenteraad een brief gestuurd over de evaluatie van het excessieve en gewelddadige politieoptreden tijdens de demonstratie Woonopstand op 17 oktober 2021. Helaas constateren wij dat de evaluatie door de driehoek ernstig tekortschiet en niet gezien kan worden als een behoorlijke verantwoording voor het politieoptreden. Wij zien geen basis voor het herstel van vertrouwen dat noodzakelijk is voor een verder gesprek en laten de gemeenteraad weten dat we niet ingaan op de uitnodiging van de driehoek voor een dialoog.

Evaluatie driehoek over excessief en gewelddadig politieoptreden ontoereikend Meer lezen »

Woonbeweging on the move: gesprek met Aedes

Op 31 januari 2022 hadden enkele afgevaardigden van de woonbeweging een gesprek met Aedes, de branchevereniging van woningcorporaties, over onder andere betaalbaarheid, woonzekerheid en gelijke toegang tot huisvesting voor huurders en woningzoekenden. Aedes wil helaas geen gehoor geven aan onze eisen. Wij maken ons op voor hardere acties. Uiteraard blijven wij open staan voor het gesprek, maar de bal ligt nu bij Aedes.

Woonbeweging on the move: gesprek met Aedes Meer lezen »

Woonopstand verbaasd over voortijdige afdoening motie ‘Evalueren in dialoog’ over politieoptreden

In een brief aan de Rotterdamse gemeenteraad zegt burgemeester Aboutaleb dat hij de motie ‘Evalueren in dialoog’ die op 11 november 2021 door de raad is aangenomen “als afgedaan te beschouwen”. Er is echter nog geen publieke zienswijze van de politie/driehoek en er heeft geen gesprek tussen de driehoek en Woonopstand plaatsgevonden. Woonopstand reageert in een brief aan de gemeenteraad.

Woonopstand verbaasd over voortijdige afdoening motie ‘Evalueren in dialoog’ over politieoptreden Meer lezen »

nl_NL