Woonopstand

- landelijke woonbeweging -

Evaluatie driehoek over excessief en gewelddadig politieoptreden ontoereikend

Op 2 maart jl. heeft burgemeester Aboutaleb de Rotterdamse gemeenteraad een brief gestuurd over de evaluatie van het excessieve en gewelddadige politieoptreden tijdens de demonstratie Woonopstand op 17 oktober 2021. Helaas constateren wij dat de evaluatie door de driehoek ernstig tekortschiet en niet gezien kan worden als een behoorlijke verantwoording voor het politieoptreden. Wij zien geen basis voor het herstel van vertrouwen dat noodzakelijk is voor een verder gesprek en laten de gemeenteraad weten dat we niet ingaan op de uitnodiging van de driehoek voor een dialoog.

Op 2 maart 2022 heeft burgemeester Aboutaleb de Rotterdamse gemeenteraad een brief gestuurd over de evaluatie van het politieoptreden tijdens de demonstratie Woonopstand op 17 oktober 2021. De driehoek – burgemeester Aboutaleb, de Rotterdamse politiechef en de hoofdofficier van Justitie – hebben deze evaluatie gedaan in het kader van de motie ‘Evalueren in dialoog’ die op 11 november 2021 door de gemeenteraad is aangenomen. 

Helaas constateren wij dat de evaluatie door de driehoek ernstig tekortschiet en niet gezien kan worden als een behoorlijke verantwoording voor het politieoptreden. In de evaluatie door de driehoek wordt niet gereflecteerd op hoe het politieoptreden zich verhoudt tot het demonstratierecht. De driehoek legt de nadruk op gebrekkige communicatie, zowel intern als met ons, maar laat na om kritisch te kijken naar de rol van eigen keuzes van de politie en hoe die hebben geleid tot escalatie. Er lijkt geen besef of erkenning te zijn dat de politie een demonstratie maximaal moet faciliteren en dat de drempel om op te treden tegen wanordelijkheden zeer hoog moet liggen. De incidenten die zich volgens de driehoek zouden hebben voorgedaan rechtvaardigen het excessieve en gewelddadige ingrijpen niet.

Ook een vertegenwoordiger van Amnesty heeft ons desgevraagd laten weten dat de evaluatie onvoldoende is om lessen te kunnen trekken.

Wij zijn op basis van de evaluatie tot het besluit gekomen dat wij niet in dialoog zullen treden met de driehoek over het politieoptreden tijdens de demonstratie. Wij zien geen basis voor het herstel van vertrouwen dat noodzakelijk is voor een verder gesprek en het gezamenlijk formuleren van lessen. 

We benadrukken nogmaals dat een serieuze verantwoording voor het excessieve en gewelddadige politieoptreden tijdens de demonstratie op 17 oktober 2021 noodzakelijk is niet alleen voor ons als organisatoren en alle toen aanwezige demonstranten, maar ook om het demonstratierecht en de veiligheid van demonstranten op toekomstige demonstraties in Rotterdam en elders te waarborgen. We maken ons ernstige zorgen over hoe sindsdien door politie en burgemeesters in andere steden is gereageerd op (aangekondigde) woondemonstraties, waarbij politie en/of burgemeesters steeds handelden op basis van een vrees voor incidenten terwijl daar feitelijk geen aanleiding voor is.

Lees onze brief hier: Reactie Woonopstand op evaluatie driehoek (5 april 2022)

Deel dit bericht:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
nl_NL