Woonopstand

- landelijke woonbeweging -

Gesprek tussen Woonopstand en Rotterdamse driehoek in voorbereiding

Momenteel bereiden de organisatoren van de demonstratie van 17 oktober 2021 een gesprek voor met de Rotterdamse driehoek (de burgemeester, de korpschef van de politie en de officier van justitie) om het verwerpelijke, excessieve en gewelddadige politieoptreden voorafgaand en tijdens de demonstratie te bespreken. Wij zijn verheugd dat ombudsman Reinier van Zutphen heeft ingestemd om als onafhankelijk gespreksleider op te treden. 

Wij hebben ons meerdere keren zeer kritisch uitgelaten over de opstelling van burgemeester Aboutaleb en de politie na 17 oktober 2021. Desondanks vinden wij het belangrijk om het gesprek aan te gaan, vanuit de overtuiging dat de burgemeester en de politie zich moeten verantwoorden voor hun optreden en omdat wij hopen dat de driehoek zal leren van wat er misging en hun begeleiding van demonstraties daarop zal aanpassen. Wij willen dat de overheid in de toekomst onze demonstratievrijheid beter beschermt en faciliteert, in plaats van deze op grove wijze in te perken. Voorafgaand aan het gesprek zullen wij de door de politie gemaakte dronebeelden bekijken. Wij hebben deze voorwaarde gesteld omdat de politie vlak na de demonstratie een selectie van de dronebeelden publiceerde, waarmee een eenzijdig beeld werd gegeven van wat er op die dag is gebeurd. Aanvullend op het bekijken van de dronebeelden zullen we een gesprek hebben met de Algemeen Commandant die op 17 oktober de leiding had over de politie. Uiteraard zullen wij verslag doen van het gesprek.  

Wat vooraf ging

Op 17 oktober 2021 kwamen bijna tienduizend mensen samen in Rotterdam om te demonstreren voor een beter woonbeleid. Helaas wierp het absurde en verwerpelijke politieoptreden tegen vreedzame demonstranten een schaduw over ons protest. Onafhankelijk onderzoek naar het staatsgeweld werd door burgemeester Aboutaleb afgewimpeld en feiten werden door de politie verdraaid en onder tafel geschoven. Wel werd in november 2021 na een verhit debat in de Rotterdamse gemeenteraad de motie ‘Evalueren in dialoog’ aangenomen, waarin de driehoek werd verzocht om in gesprek te treden met de organisatie van Woonopstand. Onderdeel van deze motie was dat zowel Woonopstand als de driehoek hun ‘zienswijze’ op het politieoptreden geven. Dat hebben wij in november 2021 gedaan door het publiceren van een zwartboek politiegeweld en een statement over de schending van het demonstratierecht, onnodig en excessief politiegeweld, en profilering en criminalisering van groepen mededemonstranten.  Maanden later, in maart 2022, publiceerde de driehoek hun ‘evaluatie’ van het politieoptreden. Omdat wij – evenals Amnesty International – constateerden dat deze verantwoording ernstig tekortschoot, besloten wij niet verder in dialoog te treden. Na weer een debat in de gemeenteraad, waarin burgemeester Aboutaleb door meerdere raadsleden werd aangesproken op de beperkte ‘evaluatie’, hebben wij in mei 2022 alsnog ingestemd met een gesprek.  Dat de gesprekken nu pas gepland worden komt ook doordat we in het afgelopen halfjaar met de driehoek eerst tot overeenstemming moesten komen over de voorwaarden van het gesprek, zoals het vooraf bekijken van de dronebeelden, en de vergoeding voor (juridische) ondersteuning, zodat wij zoveel mogelijk op gelijkwaardige voet in gesprek kunnen treden. Woonopstand heeft zich sinds de demonstratie ontwikkeld tot een landelijke coalitie waarin alle lokale woondemonstraties en (woon)actiegroepen zich verenigd hebben. Wij blijven in solidariteit strijden voor een rechtvaardig woonbeleid en het recht om in vrijheid te demonstreren.   

Contactgegevens: Gwen van Eijk en Abel Heijkamp, [email protected]

Deel dit bericht:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
nl_NL