Woonopstand

- landelijke woonbeweging -

Woonopstand: 1 jaar later. Wat is er veranderd?

Precies een jaar geleden organiseerde een coalitie van meer dan 15 solidaire (woon)actiegroepen de Woonopstand in Rotterdam. Voor het eerst sinds bijna 40 jaar ging er een golf van woonprotesten door het land en kwam de wooncrisis weer op de politieke en maatschappelijke agenda te staan. Onder het motto ‘Huizen voor mensen, niet voor winst’ kwamen duizenden demonstraten naar het Afikaanderpark in Rotterdam en marcheerden over de Erasmusbrug naar het centrum. Er heerste een sterke boodschap van onderlinge solidariteit onder de zeer diverse groep die op 17 oktober opkwam voor hun woonrecht en dat maakt een grote landelijke woonbeweging in Nederland weer springlevend. Zelfs na alle politierepressie hebben we laten zien dat we ons niet laten verdelen en dat solidariteit sterker is dan staatsrepressie.

Repressie

Toch wierp het politiegeweld tegen vreedzame demonstranten een schaduw over ons protest en lijken we een nieuw dieptepunt bereikt te hebben met betrekking tot ons demonstratierecht en de vrijheid van meningsuiting in Nederland. Onze demonstranten kwamen voor het recht op adequate huisvesting maar gingen met minder rechten naar huis, omdat ook het demonstratierecht hen werd ontnomen. Onafhankelijk onderzoek naar het staatsgeweld werd afgewimpeld door de driehoek Rotterdam en feiten door de politie verdraaid en onder tafel geschoven. Tot op de dag van vandaag strijden wij voor onafhankelijk onderzoek en erkenning van het absurd, excessief en verwerpelijk politiegeweld. 

Één jaar later

Ondertussen zijn we een jaar verder en zijn er binnen de woonstrijd wel degelijk verschillende successen behaald en eisen ingewilligd. Mede dankzij de inspanningen van de vele tienduizenden demonstranten, vrijwilligers en actiegroepen wordt de verhuurderheffing eindelijk afgeschaft, keren steeds meer politieke partijen zich tegen de tijdelijke huurcontracten en de gebrekkige huurprijsbescherming die grote groepen huurders uitsluit. Mooie resultaten die we als gezamenlijke woonbeweging kunnen claimen. Toch zijn deze beperkte politieke verschuivingen verreweg nog niet voldoende om het tij te keren in de gecreëerde wooncrisis. Wij blijven strijden voor afschaffing van alle vormen van tijdelijke huurcontracten en eisen huurprijsbescherming van alle huren. 

Ook met de afschaffing van de verhuurderheffing is de afbraak van de sociale huursector niet van de baan en zal er meer geld geïnvesteerd moeten worden in de sociale sector om degelijke, betaalbare en breed toegankelijke volkshuisvesting te realiseren, want de problemen zijn inhumaan en levensgroot. Dakloosheid stijgt nog steeds, evenals de wachtlijsten voor sociale huur en daar is de inhumane behandeling van vluchtelingen en het gebrek aan opvang nog bovenop gekomen. We blijven de eisen uit het Woonmanifest kracht bijzetten en strijden voor een radicaal ander woonbeleid.

Landelijke coalitie Woonopstand

Na de demonstratie hebben wij niet stilgezeten. Woonopstand heeft zich ontwikkeld tot een landelijke coalitie waarin alle lokale woondemonstraties en (woon)actiegroepen zich verenigd hebben. Samen met deze coalitie hebben we snel kunnen reageren op actualiteiten en breed gedragen statements kunnen afgeven met betrekking tot politiegeweld, de Nationale Prestatieafspraken, de stijgende huren en de nationale begroting op Prinsjesdag. Instanties zoals de vereniging van woningcorporaties Aedes en het ministerie van BZK kunnen niet meer om ons heen en zijn met ons in gesprek gegaan. We spraken met de Minister van Volkshuisvesting Hugo de Jonge over de stijgende huren op 1 juli en de bestaanszekerheid die hierdoor in het geding komt en maakte onze eisen voor meerjarige huurbevriezing en een stop op huisuitzettingen duidelijk aan Aedes. Waar praten met politici nog altijd weinig radicale veranderingen opleveren, doen wij geen concessies met betrekking tot onze eisen en voeren we actie om deze ingewilligd te krijgen. Zo is de campagne van Wij Weigeren de Huurverhoging dit jaar breder gesteund en uitgevoerd dan ooit, hebben vele huurders met succes de huurverhoging geweigerd en hebben we de discussie rondom de jaarlijkse huurverhogingen op scherp weten te zetten. Ook de Bond Precaire Woonvormen strijdt stug verder tegen de precarisering van de woningvoorraad en kwam het afgelopen jaar talloze keren in actie tegen huisuitzettingen. En niet te vergeten de vele kraakacties die overal in het land worden georganiseerd. Steeds meer jongeren nemen het heft in eigen handen, ondanks wederom striktere wetgeving, en gaan over tot kraken om hun woonrecht op te eisen.

We zullen blijven doorgaan met het steunen van lokale actiegroepen en initiatieven van onderop en zijn druk bezig met hoe een radicaal andere visie op woonbeleid eruit moet komen te zien. Dat hopen we binnenkort te presenteren. Ook de eisen uit het Woonmanifest zullen we actualiseren en uiteindelijk zullen daarna ook weer acties georganiseerd worden om deze eisen kracht bij te zetten. Dat we zaken kunnen veranderen hebben wij samen met jullie bewezen, maar dat kunnen we niet alleen. Blijf je uitspreken voor een radicaal ander woonbeleid. Sluit je aan bij onze achterban of een van de lokale woonprotesten of woonactiegroepen die strijden voor woonzekerheid. Leve de Woonopstand!

Blijf ons volgen op Twitter, Instagram en Facebook voor nieuws, actualiteiten en acties die rekenen op jou steun.

Wonen is een recht. Huizen voor mensen, niet voor winst!

Deel dit bericht:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
nl_NL