Woonopstand

- landelijke woonbeweging -

Haagse kraakbeweging kraakt pand Spui tegen leegstand en voor een vrijplaats in de Hofstad

Op zondag 7 april heeft de Haagse kraakbeweging de kraak van een jarenlang leegstaande dönerzaak met bovenwoningen aan het Spui kenbaar gemaakt. Het pand dat ex-CDA-bestuurslid Atom Zhou eind vorig jaar heeft aangekocht staat al jarenlang weg te rotten. Dit terwijl tienduizenden panden leeg staan, honderdduizenden op zoek zijn naar een woning, de daklozenopvang uitpuilt en er mensen sterven als direct gevolg van het leven op straat. Ons woonrecht blijft het onderspit delven ten opzichte van het eigendomsrecht van een kleine groep investeerders, huisjesmelkers en speculanten die profiteren van schaarste, woononzekerheid en leegstand. Met deze actie roepen we het stadsbestuur op om over te gaan tot verregaande crisismaatregelen om woonrechten te garanderen, d.m.v. onteigening, invoering van een leegstandsverordening en opheffing van het kraakverbod.

Leegstand loopt de Spuigaten uit!

Den Haag is steeds minder een stad en steeds meer een verzameling van stenen zonder inhoud. Ruimte voor autonome sociaal-culturele initiatieven (zonder subsidies en regeldwang), tegencultuur, muziek en kunst zonder winstoogmerk wordt steeds verder aan banden gelegd. Elke stad heeft een vrijplaats nodig, zeker Den Haag, die zonder vrijplaatsen haar glans is verloren. Daarnaast blijft de aanhoudende wooncrisis slachtoffers eisen en vallen steeds meer mensen buiten de boot en worden vermalen door het systeem. Juist nu is het belangrijk om ruimte te creëren voor tegencultuur en om een gemeenschap te hebben om op terug te kunnen vallen, anders zakken mensen steeds verder weg in armoede, depressie en sociaal isolement. Door te kraken eisen we onze plek in de stad op en creëren we ruimte voor tegencultuur en solidaire woon-werkgemeenschappen. Zolang we geen andere optie hebben, gaat kraken door! Geen cultuur zonder subcultuur!

Den Haag telt 180.000 woningzoekenden, 4000 daklozen die jaarlijks gebruikmaken van de opvang en nog eens duizenden dak- en thuisloze mensen die geen gebruik maken van, of recht hebben op, de daklozenopvang. Het dakloosheidsprobleem is allang niet meer onzichtbaar. Onze parken veranderen langzaam in tentenkampen. Het contrast met de 20.000 leegstaande panden in onze stad, waarvan ruim de helft langer dan een jaar leeg staat, is misdadig. Terwijl investeerders, huisjesmelkers en speculanten profiteren van leegstand, sterven er mensen op straat. Het zijn mensonterende omstandigheden die vragen om crisismaatregelen. We zijn daarom solidair met de Fundit campagne van het Straatconsulaat en roepen op tot onteigening van leegstaande panden om deze om te bouwen tot sociale huurwoningen, het invoeren van een leegstandsverordening om leegstand te kunnen beboeten en opheffing van het kraakverbod, zodat het woonrecht weer prioriteit krijgt boven het eigendomsrecht. 

Maak ruimte voor vrije ruimte! 

Het is al meer dan een jaar geleden dat de Samenscholing — en daarmee de laatste actieve vrijplaats van Den Haag — ontruimd werd. Hoewel het Haagse College heeft beloofd in haar coalitieakkoord om plaats te maken voor een nieuwe vrijplaats, loopt de zoektocht naar een alternatieve locatie voor de Samenscholing spaak en verzuipt de herontwikkeling van het oude pand aan de Beatrijsstraat in grote problemen. Keer op keer worden onze autonome vrije ruimtes ontruimd. Alles van waarde dat na jaren van belangenloze inzet is opgebouwd, is gesloopt. Het feit dat autonome initiatieven en vrije ruimtes leven weten te brengen in de meest verwaarloosde uithoeken van de stad wordt structureel misbruikt als onderdeel van het gentrificatieproces — om er vervolgens achter te komen dat het onmogelijk blijkt voor wethouders en gemeentes om betaalbare en toegankelijke creatieve ruimtes te creëren binnen het neoliberale systeem. Vrije ruimte en creativiteit creëer je niet met subsidies, gemeentebeleid of Europees geld: die eis je op! In plaats van vrijplaatsen ontruimen zou de gemeente moeten inzetten op behouden. Stop de afbraak van onbetaalbare vrije ruimte en bied bewoners en gebruikers zekerheid en zeggenschap!

 De Haagse kraakbeweging eist:

  • Permanente ruimte voor een vrijplaats in Den Haag! Ruimte voor sociaal-culturele initiatieven om zich zonder druk vanuit de markt te kunnen ontwikkelen. 
  • Pak vastgoedboeven en speculanten effectief aan. Niet alleen beboeten via een leegstandsverordening, maar langdurig leegstaand vastgoed onteigenen en transformeren tot sociale huur.
  • Hef het kraakverbod op. Zolang mensen op straat slapen terwijl panden leeg staan is kraken een noodzaak!

Housing Action Days

Deze kraakactie is ontstaan in de context van de Housing Action Days 2024, een initiatief van de Europese Actiecoalitie voor het recht op wonen en de stad. Tijdens de Housing Action Days worden er een week lang door heel Europa honderden acties aangekondigd door verschillende grassroots-organisaties die vechten voor het recht op wonen. Met een nieuwe kraak aan het Spui, recht tegenover het stadhuis, voegen we een belangrijke nieuwe bladzijde toe aan de rijke kraakgeschiedenis van onze stad, met als voorgangers de Blauwe Aanslag, de Illusie, de Vloek, het Autonoom Centrum, de Samenscholing, Villa K en meer. Laat deze actie het startschot zijn van een nieuwe golf aan kraakacties in de stad! 

UPDATE

Na een succesvolle actie tegen leegstand met veel steun vanuit de stad, kwam omstreeks 21 uur de eigenaar, Atom Zhou, het pand binnengestormd.

Hij was woedend en gebruikte fysiek geweld tegen de nieuwe gebruikers van het pand. Mensen zijn geschopt en geslagen en met geweld naar buiten gezet waarbij enkele verwondingen zijn opgelopen. De groep gebruikers besloot na tussenkomst van de politie het pand te verlaten gezien de onveilige situatie die was ontstaan als gevolg van het fysieke geweld en omdat de politie hun woonrechten niet kon garanderen. Zij slapen vannacht ergens anders.

We laten het niet zitten bij deze illegale ontruiming. Elke nacht is een kans om te werken aan oplossingen voor de wooncrisis!

Deze actie in het nieuws:

AD | Leegstaand pand tegenover stadhuis gekraakt: ‘Staat al jaren weg te rotten zonder enig vooruitzicht’

Den Haag FM | Huizeneigenaar zet actievoerders hardhandig uit gekraakt pand aan het Spui

Den Haag Centraal | Column: Pal tegenover stadhuis kan monumentaal pand onbekommerd verkrotten

Deel dit bericht:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
nl_NL