Woonopstand

- landelijke woonbeweging -

Woonfeest Amsterdam – 26 maart 14:00

Op 26 maart is het internationale huisvestingsdag. Op deze dag organiseren wij een WOONFEEST op Plein 40-45 in Amsterdam. Met muziek, sprekers en acties. Noteer in je agenda! HUIZEN VOOR MENSEN, NIET VOOR WINST EEN THUIS VOOR IEDEREEN
Woonfeest Amsterdam Huizen voor mensen niet voor winst

Wij zijn voor:

 • Voldoende aanbod van sociale huurwoningen
 • Betaalbare huren
 • Bestrijding leegstand en dakloosheid
 • Vrijheid van woningruil en woningdelen
 • Invloed van huurders en bewoners op het volkshuisvestingsbeleid.Niet voor en over bewoners maar met en door bewoners.

VOLDOENDE AANBOD SOCIALE HUURWONINGEN OOK VOOR MIDDENINKOMENS.

 • Stop verkoop sociale huurwoningen.
 • Sloop alleen als renovatie niet kan.
 • Oprichting gemeentelijk woningbedrijf.
 • Woonplicht koopwoningen.
 • Alle huurwoningen gereguleerd.
 • Extra huurwoningen door optoppen.
 • Beboeten van achterstallig onderhoud en uitblijvende verduurzaming.

BETAALBARE HUREN EN GOEDE HUURBESCHERMING.

 • WOZ-waarde en monumententoeslag uit het puntenstelsel.
 • Terugstorting verhuurdersheffing.
 • Verduurzaming en renovatie zonder huurverhoging.
 • Intrekking wet doorstroming huurmarkt.
 • Geen tijdelijke en flexhuurcontracten.
 • Volledige huurbescherming voor alle huurwoningen.
 • Afschaffing inkomensafhankelijke huren.

STOP LEEGSTAND EN DAKLOOSHEID.

 • Leegstand wordt fors beboet.
 • Opheffing kraakverbod.
 • Huisvesting voor alle dak- en thuislozen.
 • Geen huisuitzetting bij huurachterstand.

VRIJHEID VAN WONINGRUIL EN WONINGDELEN.

 • Vrije woningruil zonder huurverhoging.
 • Woningdelen niet bestraffen maar faciliteren.

HUURDERS PAK DE MACHT!

 • Radicale democratisering woningbouwcorporaties.
 • Zeggenschap bewoners in stedelijke vernieuwingsgebieden, zij moeten in hun huisvesting er op vooruit gaan.
 • Het Amsterdamse huisvestingsbeleid, zoals vastgelegd in prestatieafspraken, wordt in overleg met huurdersorganisaties, die alle huurders vertegenwoordigen, vastgesteld.

Wij zijn een bundeling van organisaties van Amsterdamse huurders, bewoners, studenten, jongeren, politieke partijen FNV voor 14 en FNV-lokaal Amsterdam. Wij zijn samen WOONOPSTAND AMSTERDAM.

Wij zijn en bouwen verder aan een coalitie van alle Amsterdamse huurdersorganisaties en verenigingen en bewoners. Wij voeren permanent acties zodat de politieke beslissers en huiseigenaren gaan kiezen voor een rechtvaardig volkshuisvestingsbeleid.

Deel dit bericht:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
nl_NL