Woonopstand

- landelijke woonbeweging -

Lees hier ons statement en oproep tot onafhankelijk onderzoek naar het excessieve politieoptreden op 17 oktober.

Naar aanleiding van het politieoptreden tijdens de Woonopstand op 17 oktober 2021 hebben veel demonstranten hun verhaal met ons gedeeld. Wij hebben als organisatie geprobeerd inzicht te krijgen in het verloop van de dag en het optreden van de politie. De verklaringen beslaan verschillende momenten van de dag en komen van demonstranten die zich zowel voor, midden als achterin de mars bevonden.

Woonopstand betreurt het absurde, verwerpelijke en gewelddadige politieoptreden dat veel demonstranten emotioneel en fysiek heeft geraakt. In Nederland staan woonrecht en demonstratierecht ernstig onder druk. Agenten, stillen en ME hebben tijdens de demonstratie zwaar geweld gebruikt, en groepen demonstranten zijn van tevoren en tijdens de demonstratie geprofileerd en uitgesloten. Dit lezen we ook duidelijk terug in de verklaringen die demonstranten met ons hebben gedeeld.

Wij proberen nu nazorg te verlenen aan de slachtoffers wiens rechten zijn geschonden en wensen de demonstranten die lichamelijk letsel of emotionele schade hebben opgelopen veel sterkte toe. We hopen dat mensen zich niet laten afschrikken om in de toekomst van hun demonstratierecht gebruik te maken. Helaas constateren we dat dit nu wel het geval is. Een aantal demonstranten geven in hun verklaring aan dat zij een volgende keer niet meer mee zullen lopen. Met dit zwartboek willen we dat het persoonlijke leed dat demonstranten is aangedaan gezien en erkend wordt en dat dit politiegeweld niet onder het tapijt wordt geveegd.

Wij verwachten dat de overheid hier lessen uit trekt voor de toekomst en dat bestuurders hun verantwoordelijkheid nemen voor de gevolgen van dit politieoptreden. Op 2 november hebben wij ook een statement gepubliceerd waarin wij onafhankelijk extern onderzoek eisen naar het excessieve en gewelddadige politieoptreden tijdens de demonstratie.

Voordat je begint met lezen, willen we je graag waarschuwen. Veel van de verhalen vertellen gedetailleerd over ernstig politiegeweld en kunnen daarom als schokkend worden ervaren. Om de privacy van alle demonstranten te beschermen zijn hun verklaringen geanonimiseerd. Wilt u dit document downloaden, klik dan hier.

Mocht u vragen hebben naar aanleiding van deze verhalen en ons statement dan zijn we te bereiken via [email protected].

De #WOONOPSTAND is een brede coalitie van (woon-) strijdbewegingen, actiegroepen en organisaties die samenwerken om het woonbeleid radicaal te veranderen en heeft hiervoor 9 concrete eisen geformuleerd. De Woonopstand wordt gesteund door meer dan 160 organisaties. Kijk voor meer informatie op woonopstand.nl.

nl_NL