Woonopstand

- landelijke woonbeweging -

De #woonopstand demo Huizen voor mensen niet voor winst! van 28 maart in Amsterdam is afgelast vanwege de corona-pandemie. We prikken binnenkort een nieuwe (inter)nationale actiedatum en houden u op de hoogte. De strijd voor waardig wonen gaat wel door. Daarom komen we elke dag in woonopstand.

Wij roepen per direct op tot een moratorium/stop op huisuitzettingen (zie de petitie). Het is nooit gepast om mensen op straat te zetten, zeker niet bij een grote pandemie als het coronavirus. Speciale zorg moet daarom uitgaan naar daklozen en ongedocumenteerden wiens basale recht op huisvesting toch al geschonden wordt. Woonzekerheid voor iedereen. Nu en in de toekomst.

Let op! Dit is een oud bericht over de uitgestelde Woonopstand van 28 maart 2020.

De afgelopen decennia is de woononzekerheid ook in Nederland toegenomen. De dakloosheid is verdubbeld en de woningnood is geëxplodeerd. Het huren is geflexibiliseerd en veel mensen wonen noodgedwongen tijdelijk, onzeker of te duur. Sociale huurwoningen worden op grote schaal verkocht, gesloopt en geliberaliseerd. Sociaal huren wordt gemarginaliseerd, terwijl de vrije huursector duur en onzeker is. Ook zijn koopwoningen voor velen onbereikbaar. Woonlasten stijgen. Huisuitzettingen nemen toe. En minder kapitaalkrachtigen worden verdrongen uit de stad, terwijl ook de middeninkomens tussen wal en schip vallen. Tegelijkertijd slaan beleggers en speculanten hun slag: voor hen zijn woningen handelswaar, wereldwijde de veiligste investering voor wie winst wil maken. Dit alles is het gevolg van bewust politiek beleid.

 

Solidaire groet,

Team Woonopstand

-ENGLISH-

The #woonopstand demonstration “Housing for people not for profit!” of March 28 in Amsterdam will be postponed due to the coronavirus pandemic. We’ll decide on a new (inter)national date soon and will keep you updated. The struggle for dignified housing does continue. That’s why we take housing action every day.

We call for aan immediate moratorium/stop to all evictions. It is never adequate to put people out on the street, especially not during a pandemic such as the coronavirus. Special care should go out to the homeless and undocumented whose basic right to housing is already being violated. Housing certainty for everyone. Now and in the future.

With solidarity,
Team Woonopstand

Website: woonopstand.nl
Facebook-event: https://www.facebook.com/events/872365866550668/
Instagram: https://www.instagram.com/woonopstand/
Twitter https://twitter.com/woonopstand
Contact: [email protected] or Abel Heijkamp 06-47686543

nl_NL