Woonopstand

- landelijke woonbeweging -

Speech Mustapha op actiedag tegen Wilders | 2 december

Op 2 december werd er door een brede coalitie van actiegroepen gedemonstreerd op de Dam in Amsterdam tegen de racistische en fascistische zondebokpolitiek van o.a. Wilders en de PVV. Mustapha sprak namens actiecoalitie Woonopstand en benadrukte in zijn speech dat we het niet mogen laten gebeuren dat bevolkingsgroepen tegen elkaar uitgespeeld worden. Lees zijn speech hieronder.

Goedemiddag allemaal, mijn naam is Mustapha. Ik ben van de Landelijke Coalitie Woonopstand. Wij zijn een coalitie van verschillende woonactiegroepen, zoals Niet te Koop, hier uit Amsterdam, en verschillende woondemonstraties uit heel Nederland.

Ik begin met een persoonlijk verhaal. Mijn verhaal begint in de buurt waar ik vandaan kom, een buurt in Rotterdam-Zuid, een volksbuurt. Waar mensen met verschillende achtergronden samen leven, samen wonen. We hadden volgens de gemeente en de verhuurder één ding gemeen: we hadden een lager dan gemiddeld inkomen. En om die reden moesten wij wijken voor de rijken, en onze woningen werden gesloopt.

We lieten het er niet bij zitten. We kwamen in opstand. We verenigden ons. Bij ons maakt het niet uit welk geloof je aanhangt, waar je ouders geboren zijn. of welke achtergrond je ook hebt. Wij strijden gezamenlijk voor onze woonrechten. Aad, Gerard, Hamza, Arbia, Wim en An, Wien, Edwin, Miriam… allemaal gezamenlijk, zij aan zij kwamen zij op voor hun woonrechten.

Maar het zijn beleidsmakers die met hun beleid de sociale cohesie van een buurt slopen. Het zijn diezelfde beleidsmakers die Henk en Ingrid door de discriminerende Rotterdam-wet hebben gediscrimineerd op basis van hun inkomen. Het zijn Henk en Ingrid die te maken krijgen met een inkomensafhankelijke huurverhoging, en huurtoeslag die ze moeten terugbetalen als hun kind weer thuis komt te wonen.

Maar dat zal de PVV-stemmer nooit van Wilders te horen krijgen. En daarom maak ik nu gebruik van deze gelegenheid om mij te richten tot de PVV-stemmer. Ik richt mij tot de PVV-stemmer die niet uit haat, maar uit onvrede voor Wilders gestemd heeft. Wij begrijpen jouw zorgen. Wij zien jouw zorgen. Jouw zorgen over onbetaalbare woningen. Jouw zorgen over vocht en schimmel in je huis, waar je verhuurder niets aan doet en waar jij en je kinderen ziek van worden. Jouw zorgen over je kinderen, die noodgedwongen bij hun ouders moeten wonen, omdat ze geen betaalbaar huis kunnen vinden en daardoor geen eigen leven kunnen opbouwen. Jouw zorgen over een jaarlijkse huurverhoging op een huur die al veel te hoog is. Jouw zorg of je wel warm eten op tafel kunt zetten, omdat de huur alweer betaald moet worden. Jouw zorgen over je tijdelijke contract en of je de volgende maand nog wel een dak boven je hoofd hebt. Jouw zorgen over dakloze mensen.

Laat me je één ding vertellen over jouw zorgen. Deze komen niet door moslims. Deze komen niet door migranten. Deze komen niet door statushouders. Jouw zorgen zijn het gevolg van bewust beleid. Dus als er iets is dat er gedaan moet worden, dan is het naar bóven trappen. Naar mensen die beleid maken. Het zijn de beleidsmakers die voor deze grootste wooncrisis sinds de Tweede Wereldoorlog gezorgd hebben. Zij hebben de volkshuisvesting bewust afgebroken, zodat private marktpartijen kunnen verdienen aan jouw woonrechten. Zij belasten sociale huurwoningen. Zij verkopen sociale huurwoningen. Zij liberaliseren sociale huurwoningen. En zij slopen sociale huurwoningen.

En bij het minste of geringste staan de lobbyisten van vastgoedbelangen en institutionele beleggers op om die regulering om zeep te helpen. Het was Stef Blok, ex-VVD-minister van wonen die de wereld over ging om parasitaire beleggers naar Nederland te lokken. En waardoor jullie nu een veel te hoge huur betalen. Daar komt geen statushouder bij kijken. Daar komt geen moslim bij kijken. Daar komt geen migrant bij kijken. Daar komen mensen bij kijken die rijk willen worden over jouw rug!

Jouw zorgen zijn dus niet het gevolg van de statushouders of de moslims. Jouw zorgen zijn het gevolg van bewust beleid. Jouw zorgen zijn onze gezamenlijke zorgen, en wij strijden voor woonrechten voor iedereen.

Wat de racistische en discriminerende Wilders doet, is een zondebok aanwijzen. Hij geeft mensen zoals ik de schuld. Terwijl velen samen met mij al jaren strijden tegen woononrechtvaardigheid. Tegen uitbuiting. Tegen uitsluiting. Tegen schendingen van woonrechten. Tegen uitsluiting omdat je een laag inkomen hebt. Tegen uitsluiting omdat je een bepaalde seksuele geaardheid hebt, of een bepaalde migratieachtergrond.

En politieke partijen die de wooncrisis koppelen aan statushouders en migranten, jullie moeten je kapot schamen! Jullie hebben bijgedragen aan een klimaat van haat, xenofobie, racisme en discriminatie. Het is de VVD en hun politieke handlangers die dit klimaat hebben verzorgd. Migranten, moslims en mensen die naar Nederland gevlucht zijn voor oorlog en vervolging krijgen nu de schuld van de wooncrisis die ons allemaal keihard raakt.

Zij hebben bijgedragen aan het klimaat van racisme en discriminatie, maar we kijken jullie er op aan, VVD. Zonder voedingsbodem geen haat. Dus VVD en andere neo-liberalen, kijk goed in de spiegel. En zie in welk moeras jullie ons hebben achtergelaten. Jullie zijn medeverantwoordelijk voor deze haatgevoelens.

Wilders is niet de oplossing voor jouw zorgen. We moeten samen een vuist maken. Samen opstaan tegen onrechtvaardigheid. Samen opstaan tegen de beleidsmakers die gezorgd hebben voor deze wooncrisis.

Die wooncrisis gaan we niet op deze manier oplossen. We moeten dat niet ten koste van mensen laten gaan. Mensen nog langer in een asielzoekerscentrum laten verblijven is niet de oplossing.

We hebben de oplossing in huis. De oplossing is een brede toegankelijke volkshuisvesting voor iedereen die dat nodig heeft. Waar de huren wél betaalbaar zijn. Waar niemand op straat slaapt. Waar je niet ziek wordt van je eigen woning. Waar je niet hoeft te kiezen tussen warm eten en een warm huis. Dat zijn de oplossingen.

En laat niemand jou vertellen dat dat niet mogelijk is. Deze ‘verdeel en heers’ komt de mensen goed uit die het al goed hebben. We moeten ons niet tegen elkaar laten uitspelen. Zondebokpolitiek zal nooit, maar dan ook nooit de oplossing zijn voor de wooncrisis. Dus laat je niet tegen elkaar uitspelen.

Dank jullie wel.

Mustapha Eaisaouiyen

Deel dit bericht:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
nl_NL